Nota prawna

Zawartość strony synergiadladomu.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje podane na stronie www.synergiadladomu.pl: zdjęcia, rysunki, wykresy, teksty mogą być kopiowane, przenoszone lub dystrybuowane wyłącznie z podaniem źródła pochodzenia www.synergiadladomu.pl. Informujemy ponadto, że niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich autorów.

Znaki towarowe, znaki firmowe, symbole oraz inne elementy graficzne są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Roha Group Sp. z o.o.

INFORMACJE PODANE NA STRONIE www.synergiadladomu.pl NIE SĄ WIĄŻĄCE. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECYFICZNE LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH. Zastrzega się możliwość wystąpienia nieścisłości technicznych i innych błędów w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na stronie www.synergiadladomu.pl mogą ulec zmianie w dowolnej chwili.

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.