Idealne górne źródło dla pompy ciepła

IDEALNE GÓRNE ŹRÓDŁO DLA POMPY CIEPŁA

Górne źródło to po prostu odbiornik ciepła wyprodukowanego przez pompę ciepła. Najefektywniej, przy zastosowaniu niskotemperaturowego ogrzewania, jakim jest pompa ciepła dostarczyć je do pomieszczeń przez ogrzewanie płaszczyznowe (ścienne lub podłogowe). Tylko to ogrzewanie potrafi pracować efektywnie na niskich temperaturach zasilania. Pozwala to na uzyskanie największej sprawności pompy i w efekcie przyczynia się do dużych oszczędności na ogrzewaniu.

rury ogrzewania podłogowego

Tylko ogrzewanie płaszczyznowe potrafi efektywnie pracować na niskich temperaturach zasilania. Na zdjęciu jedna z realizacji ogrzewania podłogowego z uwzględnieniem dylatacji (zgodnie z projektem posadzki i dylatacjami konstrukcyjnymi)

Najlepszą, najbardziej efektywną temperaturą na zasilaniu centralnego ogrzewania dla pompy ciepła jest temperatura jak najniższa. Doskonale zaizolowany dom energooszczędny, który ma niskie zapotrzebowanie na ciepło, w zimie przy temperaturze zewnętrznej minus 20oC, na zasilaniu pompy ciepła będzie potrzebował temperatury zaledwie plus 28oC. Najczęściej jednak dla domów o większym zapotrzebowaniu energetycznym jest to przedział między 35 a 40oC.

Pamiętajmy: wraz ze wzrostem temperatury zasilania pompy ciepła, spada jej wydajność, dlatego niezwykle istotne jest wykonanie precyzyjnych obliczeń inżynierskich, by jak najlepiej ustawić parametry pracy systemu i wygenerować największe oszczędności. Wszystko oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego komfortu cieplnego.

Oczywiście przy pompie ciepła dopuszczalne jest zastosowanie ogrzewania grzejnikowego – najczęściej jako wspomaganie ogrzewania płaszczyznowego. Współpraca z grzejnikami wymaga jednak temperatury obliczeniowej na zasilaniu nie mniejszej niż 40oC (czasami większej), więc przy grzejnikach nie ma co liczyć, że system grzewczy będzie tak samo ekonomiczny, jak dom wykonany w 100% na ogrzewaniu płaszczyznowym.

Dla przykładu: eksploatacja systemu grzewczego opartego na pompie ciepła wykonanej w całości na ogrzewaniu podłogowym o temperaturze zasilania 35oC kosztować nas będzie 100%, ale już dla tej samej pompy i dla tego samego domu przy ogrzewaniu grzejnikowym i wzroście temperatury zasilania o 10oC (do 45oC) koszt eksploatacji wynosić będzie o 13% więcej. Dla temperatury zasilania 55oC koszt ten będzie już wynosił o 27% więcej! O tyle też wzrosną nasze rachunki za prąd.

system ogrzewania ściennego - zabudowa sucha

Płaszczyznowe ogrzewanie ścienne może wspomagać ogrzewanie podłogowe. Pozwoli to na uniknięcie montażu grzejników, a w pomieszczeniu zapewni projektowane parametry cieplne.

Zastosowanie instalacji grzejnikowej wymusza dodatkowo zastosowanie bufora – zbiornika wody służącego do magazynowania wyprodukowanej energii, który jest także elementem rozdzielającym obieg pompy i systemu grzewczego – oraz bardzo często dodatkowy koszt pracy kolejnych dwóch grup pompowych o łącznej mocy maksymalnej między 120 a 250 W. Ich eksploatacja to kolejne koszty.

Nie można więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ogrzewanie pompą ciepła oznacza zawsze bardzo niskie rachunki za ogrzewanie. Istotne jest również, jak dom został zaizolowany, by zminimalizować straty ciepła (przegrody o bardzo dobrych współczynnikach przenikania ciepła, budowanie bez mostków termicznych) i jakie dodatkowe systemy zostały w nim przewidziane, by zminimalizować te straty (np. system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła).

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.