Słów kilka o solarach

SŁÓW KILKA O SOLARACH

Solary, podobnie jak pozostałe instalacje będące źródłami ciepła, na początku rozważamy zawsze w dwóch aspektach: ekonomicznym i ekologicznym.

Zacznijmy od ekologii: solary, ponieważ pozyskują energię ze słońca, są produktem absolutnie stuprocentowo ekologicznym. Podgrzanie za pomocą energii pozyskanej ze słońca ciepłej wody użytkowej i przekazanie jej – przez instalację hydrauliczną – do zbiornika c.w.u. nie kosztuje niemal nic. Z tego też powodu solary – czyli solarna instalacja grzewcza – jest ekologią w pełnym wymiarze.

solar to modny element dekoracyjny dachu - czy na pewno opłacalny?

solar to modny element dekoracyjny dachu - czy na pewno opłacalny?

Koszty natomiast, i to nie małe, generuje sama inwestycja, w skład której wchodzi kolektor lub bateria kolektorów słonecznych, duży – około 500 l i większy – zasobnik solarny c.w.u. (często dużo większy niż wynika z zapotrzebowania, a konieczny ze względu na charakterystykę pracy solarów i okresową nadprodukcję ciepła), układ sterujący oraz zespół pompowy. Podstawowy zestaw kolektorów to koszt inwestycyjny między 8 000 a 10 000zł.

Czy na pewno opłaca się go ponieść?

Z 1100 kWh energii przypadających średnio rocznie na 1 m2 powierzchni w Polsce jedynie 400 – 500 kWh/m2/rok to zysk solarny kolektora rzy założeniu zużycia zapotrzebowania na energię na podgrzanie c.w.u. na poziomie 4000 – 5000 kWh na rok ilość energii z 3 m2 solaru to zaledwie 1200 kWh rocznie. Obliczenia poniższe obalają mit i wykazują rzeczywistą skalę oszczędności wynikających z zastosowania systemów solarnych w naszej szerokości geograficznej. Oczywiście, jeśli dom zamierzamy wybudować w sercu słonecznej Hiszpanii, to zupełnie inna sprawa.

Z ekonomicznego punktu widzenia instalacja solarna jest więc mało opłacalna. Czas zwrotu bowiem takiej instalacji, biorąc pod uwagę jej najniższe możliwe koszty inwestycyjne (8 000 pln) to – w najlepszym przypadku, czyli wtedy, gdy porównujemy ją do elektrycznego, najdroższego sposobu podgrzania wody, wynosi 12 lat. Przy dwufunkcyjnym kotle gazowym są to 33 lata, przy najtańszym sposobie grzania wody: pompą ciepła, okres zwrotu solarów wynosi aż 42 lata!

Proszę zwrócić uwagę na poniższe obliczenia:

czas zwrotu solarów

Oszczędności eksploatacyjne z grzania c.w.u. solarami i czas ich zwrotu

Zakładając, że dom projektowany jest na 50 lat, założyć teoretycznie można, że zdąży się nam ów koszt inwestycyjny zwrócić. Z uwagi jednak na wysokie ceny zakupu urządzenia, konieczności okresowych wymian glikolu, pełne uzależnienie od warunków pogodowych oraz niedobory energii w okresie zimowym – proszę przemyśleć swoją decyzję o montażu solarów raz jeszcze biorąc pod uwagę niniejsze obliczenia.

Pytania? Skontaktuj się

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.