Dlaczego pompa ciepła

DLACZEGO POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła należy do nowoczesnych energooszczędnych instalacji, których eksploatacja jest szczególnie tania przy stosunkowo wysokich kosztach inwestycyjnych, czyli zakupowych.

Każda instalacja z pompą ciepła jest bardzo wrażliwa na parametry domu i najefektywniej działa w otoczeniu innych energooszczędnych instalacji, dlatego w domu z pompą ciepła warto zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację, która ‚pomoże’ pompie ciepła w jej pracy.

Najlepiej, jak oszczędności z rekuperacji uwzględni się już na etapie projektowania systemu grzewczego.

 

Rodzaje pomp ciepła

Powietrzna i gruntowa pompa ciepła to dwa zaawansowane technologicznie urządzenia, których udział w ogrzewaniu budynków na całym świecie stale rośnie. Pozwalają one ogrzać budynek mieszkalny przy wykorzystaniu ciepła pochodzącego z energii nagromadzonej w powietrzu (pompa powietrzna) i ziemi (pompa gruntowa).

Każdy ich rodzaj charakteryzują:
– bardzo niskie koszty eksploatacyjne
– stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne (w porównaniu np. do pieca gazowego)
– bezobsługowe, intuicyjne funkcjonowanie
– całkowite uniezależnienie się od cen dostawców gazu lub innych paliw
– brak konieczności montażu komina spalinowego (jeżeli dom z pompą ciepła będzie miał również rekuperację i nie będzie miał kominka, komina w tym domu nie będzie wcale)
– możliwość znacznego ograniczenia kosztów inwestycyjnych pompy ciepła przy montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (oszczędność nawet do 15 000 zł)
– bardzo wysoki komfort użytkowania
– stosunkowo szybki okres zwrotu

Ponieważ pompy ciepła to rozwiązania stosunkowo nowe i wciąż jeszcze zaliczają się do tzw. alternatywnych źródeł energii cieplnej, podchodzi się do nich z naturalną ostrożnością. Z tego też powodu tak ważne jest, by doradztwo i wykonawstwo powierzyć firmie, która potrafi dobrać dane rozwiązanie kierując się nie tylko własną – choćby najlepszą – intuicją, ale konkretnymi, inżynierskimi obliczeniami.

Czy koszt pompy ciepła się zwróci

Powszechnie przyjmuje się, że opłacalna inwestycja to taka, która zwróci się w okresie nie dłuższym niż 10, maksymalnie 15 lat. W tym kontekście wszystkie instalacje grzewcze oparte na pompie ciepła są opłacalne, niezależnie z jakim alternatywnym systemem grzewczym je porównujemy.

I tak: inwestycja w gruntową pompę ciepła (PC) z sondami pionowymi dla domu o powierzchni 170 m2 to koszt (liczony dla kotłowni bez instalacji wewnętrznych, które dla każdego domu – w zależności od ilości i rodzaju pomieszczeń oraz bryły budynku – są różne) około 48 000 zł, a dla pompy powietrznej około 37 000 zł. Rocznie koszty ogrzewania PC wyniosą nas średnio 3 400 zł. Porównując to do kosztów inwestycyjnych systemu opartego na kotle gazowym na gaz ziemny, które wyniosą 31 500 zł i rocznych eksploatacyjnych:
5 500 zł, okres zwrotu wyniesie niespełna 8 lat dla PC gruntowej i tylko 4 lata dla PC powietrznej.

Czas zwrotu PC w porównaniu z innymi źródłami ciepła

Czas zwrotu PC w porównaniu z innymi źródłami ciepła

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.