Rodzaje instalacji centralnego ogrzewania

RODZAJE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Aby stało się zadość uporządkowaniu wiedzy na temat źródeł energii cieplnej poniżej lista rozwiązań, które zastosować możemy w domach jednorodzinnych. Celowo pominięte zostały instalacje solarne, zasadność zastosowania których została rozwinięta w osobnym artykule.

Tradycyjne źródła energii cieplnej w domach jednorodzinnych:
1. Ogrzewanie spalinowe
1.1 Kocioł węglowy.
1.2 Kocioł gazowy zwykły.
1.3 Kocioł gazowy kondensacyjny.
1.4 Kocioł na pelety.
1.5 Kocioł na gaz płynny/LPG.
1.6 Kocioł na olej opałowy.
1.7 Ogrzewanie kominkowe.
2. Alternatywne źródła energii cieplnej
2.1 Pompa ciepła gruntowa.
2.2 Pompa ciepła powietrzna.
3. Ogrzewanie elektryczne.

1.1 Kocioł węglowy
Mimo że węgiel to wciąż jeszcze jedno z najtańszych paliw, jest to rozwiązanie, którego nie polecamy! Jest to przestarzały i bardzo uciążliwy dla użytkownika sposób ogrzewania budynku. Konieczność zamawiania i szuflowania opału (przy piecach z ręcznym załadunkiem paliwa) oraz jego składowania (osobne pomieszczenie), uciążliwego rozpalania i podtrzymywania ognia. Kotły wymagają dokładania paliwa co 8 – 10 godzin lub co najmniej raz na dobę. Popiół musi być usuwany codziennie.

System grzewczy oparty na kotle węglowym charakteryzuje brak jakiejkolwiek ekologiczności.

System grzewczy przeznaczony jest wyłącznie dla osób chcących stosunkowo niewiele zainwestować, których nie interesują nowe technologie, ekologiczne rozwiązania i komfort użytkowania.
Uwaga! Warto dowiedzieć się, czy samorząd lokalny nie zabrania użytkowania pieców węglowych! Pamiętajmy także o przepisach związanych z ochroną środowiska, jakie wkrótce będą musiały spełniać wszystkie kotłownie!

1.2 Kocioł gazowy zwykły
Tradycyjny system ogrzewania budynków za pomocą kotła gazowego sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest dostęp do gazu ziemnego, a inwestor akceptuje średnio wysokie koszty eksploatacyjne urządzenia i średnią ekologiczność tego rozwiązania.

Koszty inwestycyjne ogrzewania gazem są stosunkowo niskie. Kocioł gazowy, przyłącze gazowe to niewielkie wydatki (szczególnie kotły wiszące). Komfort użytkowania gazu ziemnego jest bardzo wysoki. Praktycznie poza regularnym opłacaniem rachunków i wykonywaniem przeglądów kotła nie musimy robić praktycznie nic. Dobrze dobrany i sterowany kocioł sam przełączy się na tryb lato/zima i sam będzie regulował jego pracą w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem spośród wszystkich nieodnawialnych źródeł energii. Czystość spalin jest bardzo duża. Jednak trzeba pamiętać, że jest to paliwo kopalne, nieodnawialne, a więc w sumie jego ekologiczność oceniamy na średnią.

Ze względu na niskie koszty inwestycyjne, średnie eksploatacyjne oraz bardzo wysoki komfort użytkowania Synergia dla Domu rekomenduje ogrzewanie gazem ziemnym i wykonuje takie systemy grzewcze. Zawsze polecamy zastosowanie kotła kondensacyjnego!

1.3 Kocioł gazowy kondensacyjny
Tradycyjny kocioł gazowy, który – dzięki wykorzystaniu ciepła spalin – osiąga znacznie wyższą wydajność. Skroplenie ze spalin pary wodnej daje dodatkową energię, co zapewnia sprawność na poziomie przekraczającym 100%. Kocioł gazowy, podobnie jak pompy ciepła, najefektywniej współpracuje z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego lub ściennego). Kondensacyjny kocioł gazowy jest prawdziwym kompromisem pomiędzy ekologią, kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.
Rozwiąznie niemal bezobsługowe, wymaga dokonywania regularnych przeglądów urządzenia.

1.4 Kocioł na granulat drzewny (pelety)
Choć charakteryzują go niskie koszty inwestycyjne Synergia dla Domu nie poleca tego rozwiązania grzewczego z uwagi na stosunkowo wysokie koszty użytkowania (wyższe niż ogrzewanie gazem ziemnym) i niski komfort użytkowania (pilnowanie zapasu paliwa, zamówienia, dostawy). Wadą jest również uzależnienie od cen i jakości dostawców peletów, okresowe trudności z zaopatrzeniem, konieczność posiadania osobnego pomieszczenia na kocioł oraz miejsca na pelety. Co pół roku konieczne jest czyszczenie pieca, co rok – wymiana zapalarki.

Zaawansowana elektronika pieca na pelety wymaga dokonywania podobnych przeglądów, co w przypadku kotła gazowego. Liczyć się także należy z hałasem palnika nadmuchowego.

Ekologiczność pelet można uznać za wysoką. Jest to całkowicie odnawialne paliwo, więc nie zużywamy zasobów naszej planety. Jedyny niewielki mankament to spaliny, które odprowadzane są do atmosfery. Jednak w porównaniu z węglem lub spalaniem drewna w kominku są one znacznie czystsze, głównie z powodu kontrolowanej ilości powietrza zużytego do spalania za pomocą wentylatora nadmuchowego.

Mimo zastosowania w nowoczesnych kotłach na pelety zasobników i podajników ślimakowych nie unikniemy usuwania pozostałości po spalaniu – popiołu, który trzeba regularnie usuwać. Proces spalania, mimo że kontrolowany, jest miejscem emisji lokalnych zanieczyszczeń.

1.5 Kocioł na gaz płynny/LPG
Gaz płynny to mieszanina propanu i butanu, która magazynowana jest w stanie ciekłym w zbiornikach. Obecnie nie ma już konieczności zakupu zbiornika – można go wydzierżawić od dostawcy, od którego potem kupować będziemy paliwo. Ponosi się za to dodatkową opłatę.

Kocioł na gaz płynny to dopuszczalny i wykonywany przez Synergię dla Domu sposób ogrzewania budynków, choć nie jest przez nas rekomendowany. Uzasadnioną sytuacją, w której doradzimy wykonanie kotła na gaz płynny jest brak przyłącza gazu ziemnego i przewidywane jego podłączenie w niedalekiej przyszłości (np. za 2-3 lata). Wtedy ekonomicznie uzasadnione jest czasowe zastosowanie gazu płynnego. Po podłączeniu gazu ziemnego należy tylko przezbroić kocioł na gaz ziemny (wymiana dysz) i podłączyć gaz ziemny do istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej.

Uwaga: ważne w takim przypadku jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, m.in. większe średnice rur i skrzynka gazowa z tej strony domu, z której w przyszłości podłączony będzie gaz ziemny.

System grzewczy oparty na kotle na gaz płynny charakteryzuje stosunkowo niski koszt inwestycyjny (zarówno kocioł, jak i przyłącze zbiornika nie są drogie), ale wysoki koszt eksploatacyjny.
Komfort użytkowania LPG oceniamy jako średni. Paliwo to wymaga stałej kontroli poziomu, zamawiania i przyjmowania dostaw, okresowych (rocznych) przeglądów zbiornika. Dodatkowo komfort psuje duży widoczny zbiornik stojący w ogrodzie (lepszym, choć droższym rozwiązaniem jest zbiornik podziemny). Zależnie od wielkości zbiornika z niebezpieczną zawartością wokół niego mamy tzw. strefę zagrożenia wybuchem, w której nie wolno używać otwartego ognia, a nawet urządzeń iskrzących. Jak więc wykosić trawnik wokół zbiornika nie łamiąc przepisów? Ręcznie lub kosą…

Ekologiczność LPG również jest na średnim poziomie. Co prawda spaliny są bardzo czyste (gaz nazywa się czasem błękitnym paliwem), ale jest to nieodnawialne źródło energii, uzyskiwane przy wydobyciu ropy naftowej, której zapasy są już mocno ograniczone. Minusem są też ciągle rosnące ceny paliw płynnych.

1.6 Kocioł na olej opałowy
Zarówno koszty inwestycyjne (koszt zbiornika oraz instalacji olejowej), jak i eksploatacyjne są wysokie (porównywalne do kosztów użytkowania gazu płynnego), a ekologiczność bardzo niska (w procesie spalania wytwarza się dwutlenek węgla, siarki oraz azotu), dlatego ten sposób ogrzewania budynków nie jest polecany przez Synergię dla Domu, ani nie jest przez nią wykonywany. Obecnie ceny oleju opałowego są bardzo wysokie i zależne od cen ropy naftowej. Do wad zaliczyć należy również pilnowanie poziomu paliwa, zamawianie i przyjmowanie dostaw, hałas palnika nadmuchowego, zapach oleju w kotłowni i pomieszczeniach przylegających, konieczność systematycznego czyszczenia i regulowania palników wynikającą z faktu nie zawsze najwyższej jakości i czystości dostarczanego paliwa.

Zbiornik olejowy oznacza także konieczność posiadania dodatkowego pomieszczenia na olej, czyli kolejnych kilka metrów kwadratowych budynku. Zastosowanie kotłowni olejowej to również konieczność wydzielenia w domu osobnej strefy pożarowej, która musi być oddzielona od pozostałej części budynku drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej.

Sam olej opałowy nie jest ekologiczny. Spaliny są znacznie bardziej zanieczyszczone niż w przypadku gazu ziemnego lub LPG, a samo paliwo jest pochodną ropy naftowej, a więc paliwem całkowicie nieodnawialnym.

1.7 Ogrzewanie kominkowe
Ogrzewania kominkowego nie polecamy jako głównego źródła ciepła w domu. Przede wszystkim z uwagi na niski komfort użytkowania. Jako dodatkowe źródło ciepła, jest to rozwiązanie dosyć kosztowne z uwagi na fakt, że tak czy inaczej, podstawowy system grzewczy należy wykonać. Koszty rosną, gdy założymy wykonanie DGP (dystrybucję gorącego powietrza) lub kominek z płaszczem wodnym podłączonym do instalacji grzewczej.
Kolejnym powodem, dla którego nie polecamy tego rozwiązania jest jego niska klasa ekologiczności. Co prawda drewno jest paliwem odnawialnym, ale spaliny z niekontrolowanego spalania są mocno zanieczyszczone.
Przeszkodą jest również konieczność czyszczenia kominka, wyrzucania popiołu, a przede wszystkim stałego doglądania paleniska. Dodatkowo należ dbać o zapas drewna, zamówić i przyjąć dostawę oraz gdzieś składować opał (konieczność posiadania specjalnego pomieszczenia na drewno, np. drewutni).

Czas spalania drewna w kominku jest mocno ograniczony, występuje więc ryzyko znacznego wychłodzenia budynku podczas nieobecności domowników. Dodatkową wadą jest stosunkowo ograniczone – bez montażu turbiny do maksymalnie 4-5 m – rozprowadzenie gorącego powietrza. W domach wyposażonych w rekuperację nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla wykonywania instalacji DGP. Warto natomiast pamiętać, że ogrzewanie kominkowe sprawdza się jako dodatkowe źródło ciepła. Kiedy w domu zainstalowana jest wentylacja mechaniczna, system ogrzewania kominkowego współpracuje z wentylacją mechaniczną, gdzie ciepło z kominka pośrednio rozprowadzane jest za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych i wykorzystywane do ogrzania powietrza zewnętrznego, nawiewanego do pomieszczeń.

Pamiętajmy: przy powietrznym ogrzewaniu kominkowym bardzo często następuje przekroczenie temperatury spiekania kurzu. W domu czuć wtedy charakterystyczny, niezbyt komfortowy zapach zanieczyszczonego powietrza. Podnoszenie temperatury nawiewu dla wysokich temperatur bardzo mocno przesusza powietrze i potęguje jeszcze poczucie dyskomfortu.

Ogrzewanie kominkowe za pomocą wkładu z płaszczem wodnym wymaga niestety układu otwartego – otwartego naczynia wzbiorczego, które może dodatkowo komplikować i utrudniać pracę całego systemu.
W systemach DGP (dystrybucji gorącego powietrza) nie ma możliwości dokładnego kontrolowania temperatury powietrza i jego ilości, a co za tym idzie dokładnej ilości energii cieplnej, które dane pomieszczenie w danej chwili potrzebuje. Utrudnia to nie tylko jego zaprojektowanie bez przewymiarowania, ale także sterowanie całym systemem.

Rozwiązanie ogrzewania kominkowego jako jedynego systemu grzewczego w domu może być z powodzeniem stosowane w domkach wakacyjnych i letniskowych.

2.1 Pompa ciepła gruntowa
Szczególnie polecana przez Synergię dla Domu gruntowa pompa ciepła jest nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie urządzeniem, którego udział w ogrzewaniu budynków na całym świecie stale rośnie. Pozwala ona ogrzać budynek mieszkalny przy wykorzystaniu ciepła pochodzącego z energii nagromadzonej w ziemi. Ziemia stanowi swoistego rodzaju akumulator, w którym komasowana jest energia słoneczna. Pompa ciepła pobierając tę energię i wykorzystując termodynamiczne procesy fizyczne, które zachodzą w urządzeniu, przekazuje ciepło do instalacji grzewczej. Potrzebuje do tego tylko niewielkiej ilości energii elektrycznej (zużywając jedną jednostkę energii elektrycznej, dostarcza do pomieszczeń od 3 do 5 jednostek ciepła) nie produkując przy tym spalin ani żadnych innych uciążliwych dla środowiska produktów ubocznych.
Roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 110 m2 (bez kosztów zużycia ciepłej wody użytkowej) wynoszą średnio – łącznie z kosztami zużycia energii elektrycznej do zasilenia pompy ciepła – zaledwie 1300 zł.

Gruntową pompę ciepła charakteryzują:
– bardzo niskie koszty eksploatacyjne,
– bardzo wysokie parametry ekologiczności,
– bezobsługowe, intuicyjne funkcjonowanie,
– całkowite uniezależnienie się od cen dostawców gazu lub innych paliw,
– brak konieczności montażu komina spalinowego,
– łatwość montażu w każdym domu,
– możliwość znacznego ograniczenia kosztów inwestycyjnych gruntowej pompy ciepła przy   montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– bardzo wysoki komfort użytkowania.

2.2 Pompa ciepła powietrzna
Szczególnie polecana przez Synergię dla Domu powietrzna pompa ciepła jest równie nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie urządzeniem, jak pompa gruntowa. Jej instalacja jest łatwiejsza niż pompy gruntowej: nie ma bowiem sondy pionowej, a zamontowana na zewnątrz jednostka pobiera powietrze odbierając z niego nagromadzone ciepło. Pobierając tę energię i wykorzystując termodynamiczne procesy fizyczne, które zachodzą w urządzeniu, przekazuje ciepło do instalacji grzewczej. Potrzebuje do tego tylko niewielkiej ilości energii elektrycznej (zużywając jedną jednostkę energii elektrycznej, dostarcza do pomieszczeń od 2 do 5 jednostek ciepła) nie produkując przy tym spalin ani żadnych innych uciążliwych dla środowiska produktów ubocznych. Obecnie produkowane urządzenia pozwalają na odzysk ciepła z powietrza zewnętrznego o temperaturze aż do minus 25oC.

Charakteryzują ją:
– bardzo niskie koszty eksploatacyjne,
– porównywalnie niskie koszty inwestycyjne,
– bardzo wysokie parametry ekologiczności,
– bezobsługowe, intuicyjne funkcjonowanie,
– całkowite uniezależnienie się od cen dostawców gazu lub innych paliw,
– brak konieczności montażu komina spalinowego,
– łatwość montażu w każdym domu,
– możliwość znacznego ograniczenia kosztów inwestycyjnych przy montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– bardzo wysoki komfort użytkowania.

3. Ogrzewanie elektryczne
Charakteryzują je niskie koszty inwestycyjne, bardzo wysoki komfort użytkowy i wysoka bezobsługowość. Wadą jest całkowite uzależnienie od dostaw prądu i bardzo wysokie koszty eksploatacyjne (prąd jako najwyżej przetworzona forma energii zawsze będzie najdroższy ze wszystkich źródeł energii). Dopuszczalne jako ogrzewanie podstawowe, ale również wspomagające (np. tylko w łazience elektryczna podłogowa mata grzejna).

Dla domu o powierzchni 150 m2 średni koszt ogrzewania w sezonie to ponad 6000 pln (przy założeniu, że pobór elektryczności jest wyłącznie nocą) – liczone bez przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ekologiczność prądu zależy od tego, w jaki sposób został on wyprodukowany. Gdyby 100% prądu było produkowane za pomocą sił wiatru, wody lub słońca, można by nazwać go ekologicznym. Wiemy jednak niestety, że w chwili obecnej znakomita większość prądu w Polsce produkowana jest z węgla kamiennego lub brunatnego, a to trudno nazwać ekologicznym rozwiązaniem. Dlatego oceniamy prąd jako mało ekologiczny.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty eksploatacyjne oraz niski poziom ekologiczności Synergia dla Domu nie poleca i nie wykonuje elektrycznych instalacji grzewczych.

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.