Serwis

SYNERGICZNA OFERTA SERWISOWA

Autoryzowany Serwis Synergii dla Domu świadczy usługi w całej Polsce w zakresie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zamontowanych przez nas:
– rekuperatorów i systemów instalacji wentylacyjnych mechanicznych z odzyskiem ciepła,
– pomp ciepła i ich instalacji,
– zewnętrznych i wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych wraz z instalacją.

Zamawiasz jeden serwis do wszystkich trzech systemów w jednym miejscu! Oszczędzasz bezcenny czas i pieniądze!

Skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Serwisem:
Koordynator Serwisu
601 090 181
tel. 71/352 78 28 wew. 21
fax 71/352 78 30
serwis@rekuperatory.pl

Klient od pierwszego dnia uruchomienia któregokolwiek z instalowanych przez nas systemów lub wszystkich z nich objęty jest opieką Działu Serwisowego, który pozostaje do dyspozycji swoich klientów przez cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W każdą rocznicę montażu Koordynator Serwisu Synergii dla Domu przypomina o konieczności wykonania rocznego przeglądu serwisowego zainstalowanego urządzenia i instalacji (w przypadku instalacji klimatyzacyjnych, usługa ta wykonywana jest co 6 miesięcy i z taką częstotliwością przypominamy o serwisie). Gwarantuje to nie tylko prawidłową pracę i maksymalny komfort, ale również pozwala na wykluczenie prawdopodobieństwa zaistnienia (czasami kosztownej) awarii.

Rekomendujemy regularne wykonywanie corocznych przeglądach serwisowych! Przypomnimy Państwu o nich sami!

Przypominamy również, że dla wielu urządzeń objętych gwarancją niedopełnienie warunku przeprowadzenia okresowych konserwacji może spowodować skrócenie okresu gwarancji (odpowiednie zapisy powinny być umieszczone w karcie produktu lub umowie gwarancyjnej).

Zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń – przeglądy powinny być dokonywane co najmniej raz do roku (w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych – raz na 6 miesięcy). W przypadku dużego obciążenia lub trudnych warunków pracy urządzenia – przeglądy powinny być przeprowadzane częściej.

Gwarantujemy:
– stały nadzór nad urządzeniami oraz regularne przeglądy wszystkich instalacji,
– fachową pomoc i doradztwo w zakresie użytkowania instalacji i jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń,
– szybki czas reakcji,
– krótki czas naprawy,
– pełną historię serwisową urządzeń i instalacji,
– dyspozycyjność serwisu.

Serwis instalacji wentylacyjnych obejmuje:
– czyszczenie wymiennika ciepła w rekuperatorze,
– wymianę filtrów (ich cena zawarta jest w przeglądzie),
– kontrolę instalacji,
– kontrolę odpływu skroplin,
– kontrolę i czyszczenie czerpni,
– kontrolę i czyszczenie wyrzutni,
– kontrolę regulacji systemu wentylacyjnego i pomiar parametrów jego pracy,
– czyszczenie filtra nagrzewnicy wstępnej,
– kontrolę ustawień rekuperatora,
– sprawdzenie wnętrza urządzenia,
– kontrola poprawność działania elementów elektronicznych rekuperatora,
– kontrolę funkcjonowania przepustnicy i czujnika PTC/NTC (przy podłączonym GWC),
– autotest urządzenia.

W każdą rocznicę montażu systemu przypominamy o konieczności wykonania rocznego przeglądu rekuperatora. Usługę wykonania przeglądu serwisowego można również zamówić samodzielnie.

Serwis instalacji grzewczych obejmuje:
W przypadku pomp ciepła:
– kontrolę pracy urządzenia grzewczego dolnego i górnego źródła,
– kontrola ciśnienia i szczelności górnego i dolnego źródła,
– czyszczenie filtrów,
– kontrola pracy układu chłodniczego, pracy pomp obiegowych,
– sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,
– kontrola czujników temperatury, presostatów, pracy sprężarki,
– kontrola stanu połączeń węży elastycznych.

W przypadku kotłów gazowych pełen serwis zapewnia rozbudowana sieć serwisu fabrycznego urządzeń gazowych.

Serwis instalacji klimatyzacyjnych obejmuje:
– czyszczenie jednostki zewnętrznej (wentylatora, wymiennika),
– czyszczenie jednostek wewnętrznych (wentylatora, wymiennika)
– czyszczenie lub wymiana filtrów,
– sprawdzanie szczelności instalacji freonowej (ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego/gazu),
– kontrola stanu instalacji odprowadzania skroplin,
– kontrola elementów elektrycznych.

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.