Synergia co to oznacza?

SYNERGIA – CO TO OZNACZA?

Synergia to współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych, oddzielnych działań.

Innymi słowy: 2 + 2 = 5!

Zastosowanie koncepcji synergii w instalacjach sterujących klimatem w domu oznacza takie ich zaprojektowanie, dobranie i wykonanie, by:
– ponosić wyłącznie zasadne koszty inwestycyjne,
– zminimalizować koszty eksploatacyjne,
– uniknąć wszelkich kolizji instalacji,
– wykorzystać parametry uzyskane dzięki działaniu jednej instalacji, na rzecz działania pozostałych i je dodatkowo wzmocnić,
– utrzymać optymalny komfort klimatyczny w domu sterowany w sposób jak najbardziej intuicyjny i automatyczny.

uniknięcie kolizji instalacji

Uniknięcie kolizji to jedna z korzyści zastosowania zasad synergicznego planowania instalacji w domu.

Jakość powietrza, którym oddycha człowiek, uzależniona jest od trzech czynników: temperatury, wilgotności i czystości. Wszystkie one mają ogromny wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie i jakość życia. Za utrzymanie więc komfortowego klimatu powietrznego w budynkach odpowiedzialne są trzy systemy: system grzewczy i klimatyzacyjny (odpowiadające za komfortową temperaturę latem i zimą) oraz system wentylacyjny, którego zadaniem jest utrzymanie stałej wymiany powietrza zużytego na świeże. Ich prawidłowe funkcjonowanie powoduje, że człowiek, który – jak obliczyli naukowcy – aż 90% czasu spędza w zamkniętych pomieszczeniach (z czego aż 65% w domu), czuje się w nich komfortowo i zdrowo.

Aby uzyskać maksymalne możliwe, deklarowane przez producenta i wykonawcę parametry każdego z systemów w domu oraz wykorzystać wpływ każdego z nich na siebie nawzajem, potrzebne jest – już na etapie projektu – uwzględnienie ich oddziaływania na siebie. Innymi słowy: systemy te muszą zostać tak wykonane, by nawzajem wiedziały o swoim istnieniu i wykorzystywały wzajemne oddziaływanie na siebie.

Posługując się przykładem: zastosowanie w domu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) znacznie mniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepło (określane w kW). Jest to jednoznaczne ze zmniejszeniem ilości energii, jaka potrzebna jest do ogrzania budynku (wyrażonej w kWh/rok). Inaczej rzecz ma się z wentylacją grawitacyjną, która oznacza straty ciepła i to zapotrzebowanie energetyczne budynku zdecydowanie zwiększa.

Projektując więc system grzewczy, należy wziąć pod uwagę odpowiednie parametry systemu wentylacyjnego, by właściwie dobrać zarówno samo urządzenie (np. pompę ciepła), rodzaj górnego źródła ciepła (grzejniki, pętle ogrzewania płaszczyznowego, zarówno podłogowego, jak i ściennego), jak i długość dolnego źródła (poziomego lub pionowego) dla pompy ciepła. Pozwoli to nie tylko uniknąć niepotrzebnych kosztów już na etapie zakupu urządzenia i akcesoriów, ale również później na etapie eksploatacji całego systemu grzewczego.

Podobnie jest również z samym wykonawstwem: począwszy od zaprojektowania poprowadzenia przebiegu tras kanałów – zarówno wentylacyjnych, jak i klimatyzacyjnych, a także pętli ogrzewania i uniknięcia kolizji tychże, aż do zaprojektowania właściwego umiejscowienia nawiewów i wywiewów wentylacji mechanicznej oraz nawiewów instalacji klimatyzacyjnej. Pożądanym efektem prawidłowego ich usytuowania jest uzyskanie maksymalnego komfortu klimatycznego w jak najkrótszym czasie, co oczywiście przekłada się również na realne oszczędności.
Powodów synergicznego podejścia do projektowania systemów instalacyjnych sterujących klimatem w domu jest jednak dużo więcej…

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.