Nowoczesne szczelne budynki a powietrze

NOWOCZESNE SZCZELNE BUDYNKI A POWIETRZE

Istnieje co najmniej kilka sposobów wentylacji budynków, z czego najstarszym i wciąż najbardziej popularnym jest wentylacja grawitacyjna, która jeszcze do niedawna spełniała swoje zadanie bez zarzutu. Obecnie jednak nowoczesne technologie budowlane dostarczają na rynek produkty o wysokich parametrach szczelności (stolarka okienna i drzwiowa, przegrody budowlane, chemia budowlana) i przenikanie powietrza do wnętrza pomieszczeń stało się mocno utrudnione.

Za ogromnym postępem, który dokonał się w ostatnich kilkunastu latach na polu technologii budowania domów, nie nadążyły niestety przepisy regulujące temat wentylacji w budynkach mieszkalnych. Mówią one o tym, że wentylacja w domu musi być – i tylko tyle.

Zdrowe przebywanie ludzi w nowoczesnych szczelnych budynkach oraz odpowiedni komfort klimatyczny oznacza przede wszystkim regularną wymianę powietrza. O nią jednak – właśnie z powodu owej szczelności – coraz trudniej. Nie dochodzi do niej bowiem poprzez nieszczelne przegrody i stolarkę otworową. W tych budynkach regularną wymianę powietrza zapewnić może tylko efektywnie działający system wentylacyjny.

Czy taką wymianę zapewnić może wentylacja grawitacyjna? Z pewnością tak – należy jednak spełnić określone wymagania
Pamiętać przy tym należy, że właściwe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej równoznaczne jest ze stratami ciepła, które bezpowrotnie ucieka nam wraz z ogrzanym powietrzem przez kanały wentylacyjne.

Zdaniem ekspertów, najefektywniejszą wentylacją budynków jest wentylacja mechaniczna*, która zapewnia stałą i zorganizowaną wymianę powietrza, przy czym wymiana ta następuje w sposób zrównoważony, tj. ta sama ilość powietrza zostaje wyciągnięta i dostarczona do pomieszczeń. Taki sposób wymiany zużytego powietrza na świeże jest bardzo efektywny, powoduje jednak znaczne straty energii zużytej na ogrzanie budynku (nawet do 50% w skali roku).

Najbardziej ekonomicznym więc rozwiązaniem jest zastosowanie w domach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji. Dzięki wymiennikowi ciepła zlokalizowanemu w centrali wentylacyjnej – rekuperatorze, udaje się odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W urządzeniach o najwyższych parametrach odzysk ciepła wynosi nawet do 95%. Zasada stosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła znajduje swoje potwierdzenie w bezwzględnych wytycznych dotyczących budowy domów energooszczędnych oraz pasywnych, w których zastosowanie jakiejkolwiek innej wentylacji poza rekuperacja, dyskwalifikuje budynek jako pasywny czy niskoenergetyczny: nie pozwoliłoby bowiem uzyskać mu wysokich parametrów cieplnych. Straty energii cieplnej budynku przez kominy wentylacji grawitacyjnej sięgają nawet 60% (im szczelniejszy budynek, są one wyższe).

Już dawno okazało się więc, że jedynym rozwiązaniem dla nowoczesnego, energooszczędnego i szczelnego domu jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, która znacznie ogranicza straty energetyczne powstające w wyniku wentylowania zapewniając przy tym dostęp do świeżego powietrza.
więcej

* Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2011

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.