Rodzaje wentylacji

RODZAJE WENTYLACJI

Instalacje wentylacyjne możemy podzielić na kilka głównych kategorii. W niektórych krajach wyróżnia się aż kilkanaście rodzajów systemów wentylacyjnych, jednak najogólniejszym podziałem jest podział na:
wentylację grawitacyjną, często nazywaną naturalną, gdzie wymiana powietrza odbywa się poprzez pionowe kanały wentylacyjne (najczęściej murowane) za pomocą naturalnej różnicy ciśnienia powietrza i wytworzonego w ten sposób tzw. ciągu kominowego,
wentylację mechaniczną wywiewną, nawiewną lub nawiewno-wywiewną, w których główną rolę spełniają zwykłe wentylatorki łazienkowe lub większe centralne wentylatory, które poprzez system kanałów wyciągają powietrze z pomieszczeń, wentylatory nawiewne (rzadko stosowane w budownictwie mieszkaniowym) aż po zaawansowane systemy nawiewno-wywiewne zrównoważone, gdzie występują zarówno wentylatory nawiewne, jak i wyciągowe,
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperację), określają jako najbardziej zaawansowany system wentylowania budynków; szczególnie polecana do domów jednorodzinnych. Poza wymianą powietrza uzyskujemy również odzysk ciepła zawartego w wywiewanym, ciepłym powietrzu (lub chłodu latem, gdy mamy klimatyzację).

W chwili obecnej w domach jednorodzinnych stosuje się głównie mało skuteczną i przestarzałą (czytaj dlaczego) wentylację grawitacyjną (w około 93% budynków jednorodzinnych) i coraz częściej rekuperację (w około 7% budynków). Rzadko stosuje się pozostałe systemy, o ile nie liczyć dodania wentylatorków łazienkowych wentylujących tylko wybrane pomieszczenia, najczęściej łazienkę czy toaletę.

Synergia dla Domu zdecydowanie poleca do domów jednorodzinnych wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła jako jedyny efektywny, ekologiczny i energooszczędny sposób wentylacji budynków. Rekuperacja pozwala też na zastosowanie w domu synergicznych rozwiązań związanych z systemem grzewczym i klimatyzacyjnym.

Dlaczego mówimy zdecydowane NIE innym systemom wentylacyjnym?
Wentylacja grawitacyjna nie działa w sposób ciągły i kontrolowany. Nie działa wtedy, kiedy potrzebujemy jej najbardziej (np. nie działa w gorące dni latem, a zimą w mroźne dni powoduje nadmierne i zupełnie niepożądane wychładzanie pomieszczeń i znaczne straty energetyczne). Nie posiada odzysku ciepła, a więc gdy działa dobrze lub za mocno (zimą), powoduje wychłodzenie pomieszczeń i co za tym idzie – wzrost kosztów ogrzewania. Nietrudno przy niej o dyskomfort poprzez odczuwalny nawiew zimnego powietrza (stąd często zaklejamy kratki wentylacyjne pozbawiając się wentylacji w ogóle).

pierwsza oznaka źle działającej wentylacji w domu - skraplająca się para wodna na szybach, szczególnie nad ranem

pierwsza oznaka źle działającej wentylacji w domu - skraplająca się para wodna na szybach, szczególnie nad ranem

Wentylacja mechaniczna – działa w sposób kontrolowany, a więc poprawnie wentyluje pomieszczenia, ale równie skutecznie i w sposób stały je wychładza. W tym przypadku wychładzanie może być jeszcze większe niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Poprawnie zaprojektowana wentylacja mechaniczna wymienia ok. 1 wymianę powietrza na godzinę – co oznacza np. w zimie, że co godzinę w miejsce ogrzanego powietrza o temperaturze na przykład 21oC) pojawia się powietrze o temperaturze zewnętrznej, np. minus 15oC. System grzewczy ma nie lada zadanie: musi podnieść temperaturę o 36oC! Nie lada wyzwanie. Straty odczuwamy też w portfelu.

Dlaczego mówimy zdecydowane TAK rekuperacji?
Powyższych wad dotyczących braku kontroli nad wentylacją oraz nadmiernego wychładzania powietrza w domu, a co za tym idzie wysokich kosztów ogrzewania, pozbawiona jest całkowicie rekuperacja. W tym przypadku mamy pełną kontrolę nad ilością wentylowanego powietrza, a nawet możemy to zaprogramować np. w cyklu tygodniowym. Odzyskujemy przy tym nawet do 95% ciepła zawartego w wyciąganym powietrzu, które bezpowrotnie w innym systemie by przepadło.

Oznacza to również, że koszty ogrzewania w przypadku zastosowania rekuperacji są niższe niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Oszczędności te dochodzić mogą nawet do 3 000 zł rocznie w zależności od zastosowanego systemu grzewczego, powierzchni domu oraz stopnia jego izolacji.

W związku z powyższym jedynym sensownym systemem wentylacyjnym jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Można wręcz powiedzieć, że jeżeli inwestor budujący dom nie montuje rekuperacji znaczy, że nie zna sposobu jej działania i zalet, ten zaś, który zna i jej nie montuje – popełnia błąd. Można go jednak naprawić! (czytaj o możliwości instalacji rekuperacji w domach zamieszkanych).
Instalacja rekuperacji jest najbardziej efektywną instalacją ze wszystkich w domu, a koszty jej zakupu zwracającą się bardzo szybko, szczególnie jeżeli pod uwagę weźmiemy oszczędności na kosztach inwestycyjnych systemu grzewczego opartego na pompie ciepła. więcej

Ciekawy również jest fakt, że przy prawidłowo wykonanej wentylacji grawitacyjnej koszt wykonania systemu rekuperacji nie różni się od niego znacząco! Brzmi niemożliwie, prawda? A jednak! Sprawdziliśmy już to na wielu przykładach domów naszych klientów.

koszty prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej i rekuperacji

Zwrot nakładów na rekuperację jest największy w przypadku domów o wysokich kosztach ogrzewania, to znaczy, że im system grzewczy generuje wyższe rachunki za ogrzewanie, tym więcej zaoszczędzimy na rekuperacji – i to jest prawdą. Nie wyciągajmy jednak stąd wniosków, że zdecydowanie mniej opłaca się rekuperować, gdy dom ogrzewa się systemem o najniższych kosztach eksploatacyjnych (nawet 1 300 zł rocznie!) – pompą ciepła. Nic bardziej mylnego. Proszę nie zapominać, że najważniejszą funkcją zarówno rekuperacji, jak i każdego innego systemu wentylacyjnego jest właśnie wentylacja, czyli ciągłe dostarczanie świeżego powietrza, co ma ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i komfort życia mieszkańców.

Poniżej wykres zapotrzebowania na energię dla domu jednorodzinnego w przypadku zastosowania rekuperacji w porównaniu z tym samym domem bez rekuperacji.

Zapotrzebowanie na energię domu z rekuperacją i bez rekuperacji

 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.